IMG_8567

VÍCE FOTOGRAFIÍ

“JAK TO CHODÍ NA KAVKAZE ANEB ČERKESKÁ POHÁDKA”

loutkové představení, ve kterém se dozvídáme o Čerkesech – původních obyvatelích severozápadního Kavkazu.

Čerkesové – Adigové, uchovávají v rámci své tradice několikadenní karneval Džegu. Džegu se pořádá u příležitosti svateb, narození dítěte, úrody, návratu mužů z vojny a válek, ale také pohřbu. Po staletí rozvíjí kulturu a tradici tohoto starého kavkazského národa. Součástí slavností Džegu jsou soutěže v písních, tancích, atletice, jízdě na koni a rovněž soutěže v básnickém, rétorickém a muzikálním umění.

Naším představením se snažíme přiblížit atmosféru slavnosti Džegu a zároveň upozornit na neobyčejný národ žijící od nepaměti na pobřeží Černého moře a v horách, které letos hostily tisíce sportovců z celého světa na zimních olympijských hrách.

hrají: Zuzana Tampierová, Jakub Vavřina, Dana Ibragimová, Slávek Nečunajev, Slava Zubkov, Budlana Baldanová

režie: Evgeny Ibragimov

výprava: Evgeny Ibragimov, Slava Zubkov

45 min.